objavi na
pozareport.si

forum

Posli & finance

Torek, 1. julij 2014 ob 05:51

Izguba Raiffeisen Leasinga v veliki meri odraz razmer na trgu
Prikaz nasprotnih dejstev: Raiffeisen 30 milijonov izgube, direktor in odvetniki pa žurajo na Ibizi (II.)
2014 Pozareport

Odpri galerijo

V prispevku "Raiffeisen 30 milijonov izgube, direktor in odvetniki pa žurajo na Ibizi," objavljen dne 26. 6. 2014 ob 6:00, je navedenih vrsto napačnih in neresničnih navedb, s katerimi so neposredno prizadete moje pravice in interesi. S samim prispevkom je tudi neposredno poseženo v mojo zasebnost, čeprav nisem javna osebnost. Že v naslovu prispevka je zapisana trditev, iz katere izhaja, da se direktor Raiffeisen Leasinga v času izgube družbe, ki jo vodi, raje zabava kot da odgovorno vodi družbo. Poslovanje družbe Raiffeisen Leasing nima povsem nobene povezave z mojim zasebnim življenjem. Glede tega bi omenil samo to, da je res, da sem bil na dopustu na Ibizi in da sem se zabave udeležil kot gost. Nisem bil pa gostitelj zabave, kot je marsikdo razbral iz zapisanega v prispevku, prav tako ta zabava nima popolnoma nobene zveze z mojim vodenjem in poslovnimi rezultati družbe Raiffeisen Leasing.
V prispevku je v mednaslovu zapisano, citiram: "Dve leti na čelu leasinga pa že 30 milijonov minusa," iz česar je razbrati, da je bila izguba ustvarjena zaradi poslovnih odločitev sprejetih v času mojega vodenja, kar ne drži. Raiffeisen Leasing je v letu 2011 bilančno sicer posloval pozitivno, vendar pa je izguba v letu 2012 in 2013 nastala kot posledica slabitev projektov, ki so se že izvajali več let in so v veliki meri tudi odraz gospodarskih razmer na trgu. Negativni kapital je v večini nastal iz naslova oblikovanih popravkov vrednosti in neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti  leasingojemalcev, med katerimi je v večjem obsegu tudi družba Red ING d.o.o. Gre torej za projekte, ki so bili začeti še pred mojim prihodom na mesto direktorja. Še več, menim, da sem vseskozi ravnal kot dober gospodarstvenik in v korist družbe, ki jo vodim.
Glede predloga stečaja, ki ga je za Raiffeisen Leasing vložil Red ING d.o.o., bi poudaril, da smo že mesec pred njimi vložili predlog za stečaj Red ING d.o.o, zato je naša ocena, da gre za manever Red ING-a, s katerim se želi izogniti plačilu dolga Raiffeisen Leasingu na način, da ga spravi v stečaj, za kar po našem mnenju nima zakonske podlage. Zato pričakujemo razumno odločitev sodišča in hkrati sankcioniranje družb, ki zlorabljajo procesne pravice za oškodovanje svojih upnikov. Glede Dursa pa po podatkih, prejetih od Davčne uprave, slednja izvaja širši davčni pregled v večjih leasing družbah v okviru transfernih cen in načina pridobivanja sredstev od matičnih družb, zato v tem pogledu Raiffeisen Leasing ni izjema.
S spoštovanjem,
Žiga Silič

Sorodne vsebine

Galerija slik

Teme
objavljen dne 26. 6. 2014 ob 6:00 S spoštovanjem,
Žiga Silič

objavi na pozareport.si

Zadnji komentarji

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Izguba Raiffeisen Leasinga v veliki meri odraz razmer na trgu